Nr.4 (33) 2014 / 2014

Publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ” este o ediţie periodică cu profil ştiinţifico-didactic, în care pot fi publicate articole ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul stomatologiei ale autorilor din ţară şi de peste hotare, informaţii despre cele mai recente noutăţi în ştiinţa şi practica stomatologică, invenţii şi brevete obţinute, teze susţinute, studii de cazuri clinice, avize şi recenzii  de cărţi şi reviste. În publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ” sunt următoarele compartimente: Teorie şi experiment, Organizare şi istorie, Odontologie-parodontologie. Chirurgie OMF şi anestezie, Protetică dentară, Medicina Dentară pediatrică, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie generală, Referate şi minicomunicări, Susţineri de teze, Avize şi recenzii, Personalităţi Stomatologice.

 

Публикация  "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"  это периодическое издание с научно-обучяемым профилям, в которым могут быть опубликованы научные статьи с фундаментальной ценности и прикладной в области стоматологий авторов из стране и за рубежом, информация о последних новостях в области науки и стоматологической практике, изобретения и получены патенты, поддерживанье тезисы, исследования клинических случаев, мнения и обзоры книг и журналов. В публикации "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" предлагаются следующие разделы: теория и эксперимент, организация и история, эндодонтии-периодонтологии. хирургия OMF и наркоз, стоматологическое протезирование, стоматологическое периодическое медицина, профилактика ЧМХ, имплантология, общей патологии, доклады и поддерживанье тезисы, мнении и обзоры.