Colegiul de redacție
Ion ABABII
Academician, profesor universitar
Corneliu AMARIEI (Constanţa, România)
Doctor în medicină, profesor universitar
Alexandra BARANIUC
Doctor în medicină, conferenţiar universitar
Valeriu BURLACU
Doctor în medicină, profesor universitar
Valentina DOROBĂŢ (Iași, România)
Doctor în medicină, profesor universitar
Norina FORNA (Iași, România)
Doctor în medicină, profesor universitar
Maxim ADAM (Iași, România)
Doctor în medicină, profesor universitar
Irina ZETU (Iași, România)
Doctor în medicină, conferenţiar universitar
Rodica LUCA (București, România)
Doctor în medicină, profesor universitar
Vasile NICOLAE (Sibiu, România)
Doctor în medicină, conferenţiar universitar
Gheorghe NICOLAU
Doctor habilitat în medicină, profesor universitar
Boris TOPOR
Doctor habilitat în medicină, profesor universitar
Glenn James RESIDE (Carolina de Nord, SUA)
Doctor în medicină
Sofia SÎRBU
Doctor în medicină, profesor universitar
Dumitru ȘCERBATIUC
Doctor habilitat în medicină, profesor universitar
Valentin TOPALO
Doctor habilitat în medicină, profesor universitar
Gheorghe ŢĂBÎRNĂ

Academician A.Ș.M.
Alexandru BUCUR (București, România)
profesor universitar
Galina PANCU
doctor în medicină, asistent universitar
Vladimir SADOVSCHI (Moscova, Rusia)
Doctor habilitat în medicină, profesor universitar
Shlomo CALDERON (Tel Aviv, Israel)
Doctor în medicină
Wanda M. GNOISKI (Zurich, Elveţia)
Doctor în medicină
Nicolae CHELE
Doctor în medicină, conferenţiar universitar 
Diana UNCUȚA 
Doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Sergiu CIOBANU
Doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Tatiana CIOCOI
Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
Redactor literar
GRUPUL REDACŢIONAL EXECUTIV:
Oleg SOLOMON
Coordonator ASRM, doctor în medicină, conferenţiar
universitar
Elena BISTRIŢCHI
Secretar Referent ASRM