Nr.4 (45) 2017 / 2017

Publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ” este o ediţie periodică cu profil ştiinţifico-didactic, în care pot fi publicate articole ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul stomatologiei ale autorilor din ţară şi de peste hotare, informaţii despre cele mai recente noutăţi în ştiinţa şi practica stomatologică, invenţii şi brevete obţinute, teze susţinute, studii de cazuri clinice, avize şi recenzii  de cărţi şi reviste. În publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ” sunt următoarele compartimente: Teorie şi experiment, Organizare şi istorie, Odontologie-parodontologie. Chirurgie OMF şi anestezie, Protetică dentară, Medicina Dentară pediatrică, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie generală, Referate şi minicomunicări, Susţineri de teze, Avize şi recenzii, Personalităţi Stomatologice.